Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści
Strona główna » Projekt: „Organizacja  nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy”

Projekt: „Organizacja  nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Informacje ogólne

Projekt: „Organizacja  nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy” jest finansowany w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.1 REACT_EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Organizator

Biuro projektu

Fundacja The Global Language System Polska

ul. Jana Matejki 17,
33-300 Nowy Sącz

Rekrutacja

Rekrutacja: od 04.04.2023. do 15.06.2023r.

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Kandydaci/-tki na Uczestników/-czki Projektu powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu lub online – mailowo projekt@tgls.pl

Cel projektu

Projekt ma na celu umożliwienie nauki języka polskiego w grupach zorganizowanych dla 180 obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski z uwagi na działania zbrojne prowadzone na terenie ich kraju.

Czas trwania projektu

od 24.02.2023r. do 30.06.2023r.

Miejsce realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Nowego Sącza, z zastrzeżeniem pierwszeństwa prowadzenia kursów w lokalizacjach, w których w pierwszej kolejności utworzą się średnio 12-osobowe grupy.

Opis kursu

Kurs języka polskiego w wymiarze 60 godz. lekcyjnych realizowanych podczas zajęć weekendowych lub w ciągu tygodnia (termin zajęć zależy od preferencji uczestników):

  • grupy i metody dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka polskiego uczestników;
  • zajęcia w grupach średnio 12-osobowych;
  • test poziomujący dla osób deklarujących znajomość języka polskiego w stopniu wyższym niż podstawowy;
  • wykwalifikowani trenerzy/lektorzy;
  • materiały szkoleniowe;
  • weryfikacja umiejętności – wewnętrzny test na koniec kursu.

Całkowita wartość projektu: 147 600 zł

Dofinansowanie: 147 600 zł

Projekt jest finansowany w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.1 REACT_EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty

Harmonogramy